This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

大麦粉

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索
大麦粉
Wheat Flour.png
碾碎麦粒后得到的普通食材。
信息
来源: 磨坊杂货店Joja超市
治疗效果:
能量
13 能量
生命值
5 生命值
售价: Gold.png50金
打造
打造场所: Mill.png 磨坊
工艺时间: Time Icon.png 第二天早上完成
材料组分: Wheat.png 小麦(1)

大麦粉是一种可以直接使用的烹饪材料。它全年都可以以Gold.png100金的价格从皮埃尔的杂货店购买,或是以Gold.png125金的价格从Joja超市购买。

玩家可以使用磨坊生产大麦粉。把一个小麦放进磨坊会制成一份大麦粉。做好的大麦粉可以在第二天早上在磨坊旁的盒子里取出。

食谱

图片 名称 描述 材料 治疗效果 增益效果 增益时效 食谱来源 售价
Baked Fish.png
烤鱼 香草烤鱼。 Sunfish.png 太阳鱼(1)Bream.png 鲷鱼(1)Wheat Flour.png 大麦粉(1) Energy.png 75
Health.png 33
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
奇数年夏季7日

Gold.png100金
Blackberry Cobbler.png
黑莓脆皮饼 没有比这更好吃的了。 Blackberry.png 黑莓(2)Sugar.png (1)Wheat Flour.png 大麦粉(1) Energy.png 175
Health.png 78
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
偶数年秋季14日

Gold.png260金
Blueberry Tart.png
蓝莓千层酥 味道微妙而又清新。 Blueberry.png 蓝莓(1)Wheat Flour.png 大麦粉(1)Sugar.png (1)Egg.png (1) Energy.png 125
Health.png 56
不适用 不适用

Pierre Icon.png 皮埃尔(邮件 - 3+ HeartIconLarge.png

Gold.png150金
Bread.png
面包 硬皮法式面包。 Wheat Flour.png 大麦粉(1) Energy.png 50
Health.png 22
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
奇数年夏28日

Gus Icon.png 星之果实餐吧 价格Gold.png500金

Gold.png60金
Chocolate Cake.png
巧克力蛋糕 香甜柔软,还有厚厚的软糖糖衣。 Wheat Flour.png 大麦粉(1)Sugar.png (1)Egg.png (1) Energy.png 150
Health.png 67
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
奇数年冬14日

Gold.png200金
Cookie.png
饼干 非常难嚼。 Wheat Flour.png 大麦粉(1)Sugar.png (1)Egg.png (1) Energy.png 90
Health.png 40
不适用 不适用

Evelyn Icon.png 艾芙琳(4 HeartIconLarge.png

Gold.png140金
Crab Cakes.png
蟹黄糕 蟹肉、面包屑和鸡蛋做成饼状,然后油炸至金棕色。 Crab.png 螃蟹(1)Wheat Flour.png 大麦粉(1)Egg.png (1)Oil.png (1) Energy.png 225
Health.png 101
Speed.png 速度(+1)Defense.png 防御(+1) Time Icon.png 16m 47s

Cooking Channel.png 酱料女皇
偶数年秋季21日

Gold.png275金
Crispy Bass.png
香酥鲈鱼 哇哦,裹上面包屑简直完美。 Largemouth Bass.png 大嘴鲈鱼(1)Wheat Flour.png 大麦粉(1)Oil.png (1) Energy.png 90
Health.png 40
Magnetism.png 磁性(+64) Time Icon.png 7m

Kent Icon.png 肯特(邮件 - 3+ HeartIconLarge.png

Gold.png150金
Fried Calamari.png
炸鱿鱼 它太有嚼劲了。 Squid.png 鱿鱼(1)Wheat Flour.png 大麦粉(1)Oil.png (1) Energy.png 80
Health.png 36
不适用 不适用

Jodi Icon.png 乔迪(邮件 - 3+ HeartIconLarge.png

Gold.png150金
Maple Bar.png
枫糖棒 浇上枫糖的甜甜圈。 Maple Syrup.png 枫糖浆(1)Sugar.png (1)Wheat Flour.png 大麦粉(1) Energy.png 225
Health.png 101
Farming.png 耕种(+1)Fishing.png 钓鱼(+1)Mining.png 采矿(+1) Time Icon.png 16分47秒

Cooking Channel.png 酱料女皇
偶数年夏季14日

Gold.png300金
Pancakes.png
薄煎饼 双层的松软煎饼。 Wheat Flour.png 大麦粉(1)Egg.png (1) Energy.png 90
Health.png 40
Foraging.png 觅食(+2) Time Icon.png 11m 11s

Cooking Channel.png 酱料女皇
奇数年夏季14日

Gus Icon.png 星之果实餐吧价格为Gold.png500金

Gold.png80金
Pink Cake.png
粉红蛋糕 蛋糕上面有小小的心型蜡烛。 Melon.png 甜瓜(1)Wheat Flour.png 大麦粉(1)Sugar.png (1)Egg.png (1) Energy.png 250
Health.png 112
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
偶数年夏季21日

Gold.png480金
Pizza.png
披萨 受欢迎是很合理的事。 Wheat Flour.png 大麦粉(1)Tomato.png 西红柿(1)Cheese.png 奶酪(1) Energy.png 150
Health.png 67
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
偶数年春季7日

Gus Icon.png 星之果实餐吧购买 Gold.png750金

Gold.png300金
Plum Pudding.png
葡萄干布丁 传统的节日小吃。 Wild Plum.png 野梅(2)Wheat Flour.png 大麦粉(1)Sugar.png (1) Energy.png 175
Health.png 78
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
奇数年冬7日

Gold.png260金
Poppyseed Muffin.png
虞美人籽松糕 有种镇定的效果。 Poppy.png 虞美人(1)Wheat Flour.png 大麦粉(1)Sugar.png (1) Energy.png 150
Health.png 67
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
偶数年冬7日

Gold.png250金
Pumpkin Pie.png
南瓜派 古怪的脆皮里面有丝滑的南瓜酱。 Pumpkin.png 南瓜(1)Wheat Flour.png 大麦粉(1)Milk.png 牛奶(1)Sugar.png (1) Energy.png 225
Health.png 101
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
奇数年冬21日

Gold.png385金
Rhubarb Pie.png
大黄派 嗯嗯,又香又甜! Rhubarb.png 大黄(1)Wheat Flour.png 大麦粉(1)Sugar.png (1) Energy.png 215
Health.png 96
不适用 不适用

Marnie Icon.png 玛妮(邮件 - 7+ HeartIconLarge.png

Gold.png400金
Spaghetti.png
意大利面 经典老菜。 Wheat Flour.png 大麦粉(1)Tomato.png 西红柿(1) Energy.png 75
Health.png 33
不适用 不适用

Lewis Icon.png 刘易斯(邮件 - 3+ HeartIconLarge.png

Gold.png120金
Strange Bun.png
奇怪的小面包 里面放了什么? Wheat Flour.png 大麦粉(1)Periwinkle.png 玉黍螺(1)Void Mayonnaise.png 虚空蛋黄酱(1) Energy.png 100
Health.png 45
不适用 不适用

Shane Icon.png 谢恩(邮件 - 3+ HeartIconLarge.png

Gold.png225金
Squid Ink Ravioli.png
墨汁意大利饺 暂时免疫负面效果。 Squid Ink.png 鱿鱼墨汁(1)Wheat Flour.png 大麦粉(1)Tomato.png 西红柿(1) Energy.png 125
Health.png 56
Mining.png 采矿(+1)Squid Ink Ravioli Buff.png 墨汁意大利饺buff Time Icon.png 4m 39s(采矿)
2m 59s(墨汁意大利饺buff)
Combat Skill Icon.png 战斗 9级 Gold.png150金

送礼

村民的反应
不喜欢

收集包

社区中心Bundle Red.png 一个收集包(Bulletin Board Remixed)需要100个大麦粉。

裁缝

玩家可用缝纫机,用大麦粉酒制作暖色法兰绒上衣 Shirt253.png

任务

无任何任务需求。

历史

  • 1.0:加入游戏。
  • 1.1:允许使用磨坊制做。
  • 1.4:现在在裁缝中可用。
  • 1.5:增加墨汁意大利饺。