This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

小麦

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索
小麦
Wheat.png
被广泛种植的谷物之一。能做成制作蛋糕和面包的上好面粉。
信息
种子: Wheat Seeds.png 小麦种子
成熟周期: 4天
季节:  夏季 秋季
经验值: 6 耕种经验值
治疗效果:
不可食用
售价
基础售价: 农场主农场主专精
(+10% 售价)
Wheat
25金
Wheat
Silver
31金
Wheat
Gold
37金
Wheat
27金
Wheat
Silver
34金
Wheat
Gold
40金
制成品基础售价
基础售价: 工匠工匠专精
(+40% 售价)
啤酒
200金
啤酒
Silver
250金
啤酒
Gold
300金
啤酒
Iridium
400金
腌菜
100金
啤酒
280金
啤酒
Silver
350金
啤酒
Gold
420金
啤酒
Iridium
560金
腌菜
140金

小麦是一种蔬菜。在4天之后从小麦种子中生长。需要镰刀收割小麦。收割时可能产生干草

除了啤酒外,玩家还可以用磨坊从小麦加工大麦粉。一旦放在磨坊里,一个小麦就可以制作一个大麦粉。第二天早上面粉会出现在磨粉机右边的盒子里。

小麦不能直接做菜。

生长阶段

阶段 1 阶段 2 阶段 3 阶段 4 收成
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat Stage 5.png
1天 1天 1天 1天 共:4天

作物生长日历

基本
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 2.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
农业学家和生长激素之间的比较
Speed-Gro.png 生长激素 Deluxe Speed-Gro.png 高级生长激素
通常
10%
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
25%
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Agriculturist.png 农业学家
20%
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 3.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
35%
Wheat Stage 1.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png
Wheat.png
Wheat Stage 4.png

多季节作物

小麦可以在夏季和秋季种植。

如果一个小麦(在任何生长阶段)在夏天的第二十八日在地上,它将在秋天的第一天继续生长。夏季的第二十八日地上的小麦不会消失。完全种植的小麦直到秋天第一天被收割,以防止肥料和耕种土壤消失。

送礼

村民的反应
普通

收集包

布告栏Bundle Yellow.png 饲料收集包需要10个小麦。

配方

图片 名称 描述 配料 设备 时间 售价
Wheat Flour.png
大麦粉 碾碎麦粒后得到的普通食材。 Wheat.png 小麦(1)
Mill.png
磨坊
次日完成 Gold.png50金

手工品

将小麦放入小桶中生产啤酒。啤酒放在木桶中可改进品质。

图片 名称 描述 配方 设备 耗时 售价
Beer.png
啤酒 请适度饮酒。 Wheat.png 小麦(1)
Keg.png
小桶
Time Icon.png 1750 mins (1-2 Days) Gold.png200金

任务

裁缝

玩家可用缝纫机,用小麦制作短背心

  • 男款: Shirt132.png
  • 女款: Shirt133.png

历史