This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索
Garlic.png
给菜肴增加一些风味。质量好的大蒜可能会特别辣。
信息
种子: Garlic Seeds.png 大蒜种子
成熟周期: 4天
季节:  春季
经验值: 12 耕种经验值
治疗效果
能量
20 能量
能量
Silver
28 能量
能量
Gold
36 能量
能量
Iridium
52 能量
生命值
9 生命值
生命值
Silver
12 生命值
生命值
Gold
16 生命值
生命值
Iridium
23 生命值
售价
基础售价: 农场主农场主专精
(+10% 售价)
Garlic
60金
Garlic
Silver
75金
Garlic
Gold
90金
Garlic
Iridium
120金
Garlic
66金
Garlic
Silver
82金
Garlic
Gold
99金
Garlic
Iridium
132金
制成品基础售价
基础售价: 工匠工匠专精
(+40% 售价)
果汁
135金
腌菜
170金
果汁
189金
腌菜
237金

是一种蔬菜农作物,由大蒜种子经过4天的时间长成。从第二年开始,这种种子可以在皮埃尔的杂货店买到。

生长阶段

阶段 1 阶段 2 阶段 3 阶段 4 收获
Garlic Stage 1.png
Garlic Stage 2.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic Stage 5.png
1天 1天 1天 1天 共:4天

作物生长日历

基本
Garlic Stage 1.png
Garlic Stage 2.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 2.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 2.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 2.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 2.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 2.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 2.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
农业学家和生长激素之间的比较
Speed-Gro.png 生长激素 Deluxe Speed-Gro.png 高级生长激素
通常
10%
Garlic Stage 1.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
25%
Garlic Stage 1.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Agriculturist.png 农业学家
20%
Garlic Stage 1.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 3.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
35%
Garlic Stage 1.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png
Garlic.png
Garlic Stage 4.png

送礼

村民的反应
喜欢
不喜欢
讨厌

收集包

不用于任何收集包。

食谱

图片 名称 描述 材料 治疗效果 增益效果 增益时效 食谱来源 售价
Escargot.png
法式田螺 淋上黄油的田螺,做的恰到火候。 Snail.png 蜗牛(1)Garlic.png (1) Energy.png 225
Health.png 101
Fishing.png 钓鱼(+2) Time Icon.png 16分47秒

Willy Icon.png 威利(邮件 - 5+ HeartIconLarge.png

Gold.png125金
Fiddlehead Risotto.png
意式蕨菜炖饭 香软的米饭拌上清炒的蕨菜芽。汤有点淡。 Oil.png (1)Fiddlehead Fern.png 蕨菜(1)Garlic.png (1) Energy.png 225
Health.png 101
不适用 不适用

Cooking Channel.png 酱料女皇
偶数年秋28日

Gold.png350金
Oil of Garlic.png
蒜油 喝下它,弱小的魔物就会避开你。 Garlic.png (10)Oil.png (1) Energy.png 200
Health.png 90
Oil of Garlic Buff.png 蒜油增益效果 Time Icon.png 10m Combat Skill Icon.png 战斗6级 Gold.png1,000金

任务

蒜不用于任何任务。