This wiki is a read-only version of the Stardew Valley Wiki. The official editable wiki maintained by ConcernedApe can be found at stardewvalleywiki.com

冬季

来自Stardew Valley Wiki
跳转至: 导航搜索
Winter.png

冬季是星露谷的第四个季节。在春季之前,秋季之后。冬天是最困难的季节之一,因为农场上的杂草都死了。这使得纤维干草更难获得(纤维仍然可以在矿井获得,但干草必须从玛妮的牧场‏‎沙漠商人购买)。然而游戏中最有价值的一些物品只出现在冬季。

事件

节日

日期 名字
08

Calendar Flag Anim.gif 冰雪节

15-17

Iridium Quality.png 夜市

25

Calendar Flag Anim.gif 冬日星盛宴

生日

日期 村民
01

Krobus Icon.png 科罗布斯

03

Linus Icon.png 莱纳斯

07

Caroline Icon.png 卡洛琳

10

Sebastian Icon.png 塞巴斯蒂安

14

Harvey Icon.png 哈维

17

Wizard Icon.png 法师

20

Evelyn Icon.png 艾芙琳

23

Leah Icon.png 莉亚

26

Clint Icon.png 克林特

作物

冬季无法种植除了Winter Seeds.png 野生种子 (冬季)以外的作物

图片 名字 描述 材料 配方
Winter Seeds.png
野生种子 (冬季) 各种各样的冬季种子。 Winter Root.png 冬根(1)Crystal Fruit.png 水晶果(1)Snow Yam.png 雪山药(1)Crocus.png 番红花(1) Foraging Skill Icon.png 觅食 7级

觅食

冬季时玩家可以找到以下物品:

图片 名称 描述 地点 利润 恢复 用途
Winter Root.png
冬根 一种淀粉块茎植物。 鹈鹕镇
耕作
矿井掉落(40-80层)
Winter Root
70金
Winter Root
Silver
87金
Winter Root
Gold
105金
Winter Root
Iridium
140金
data-sort-value="0010"
Winter Root.png  Energy.png 25 Health.png 11
Winter Root.png
Silver Quality Icon.png
Energy.png 35 Health.png 15
Winter Root.png
Gold Quality Icon.png
Energy.png 45 Health.png 20
Winter Root.png
Iridium Quality Icon.png
Energy.png 65 Health.png 29
Winter Seeds.png 冬季种子Roots Platter.png 块茎拼盘

Bundle Teal.png 冬季觅食收集包

Crystal Fruit.png
水晶果 一种在冬天出现的美味水果。 鹈鹕镇
矿井掉落(40-80层)
Crystal Fruit
150金
Crystal Fruit
Silver
187金
Crystal Fruit
Gold
225金
Crystal Fruit
Iridium
300金
data-sort-value="0025"
Crystal Fruit.png  Energy.png 63 Health.png 28
Crystal Fruit.png
Silver Quality Icon.png
Energy.png 88 Health.png 39
Crystal Fruit.png
Gold Quality Icon.png
Energy.png 113 Health.png 50
Crystal Fruit.png
Iridium Quality Icon.png
Energy.png 163 Health.png 73
Winter Seeds.png 冬季种子

Bundle Teal.png 冬季觅食收集包

Jelly.png 果酱Wine.png 果酒
Snow Yam.png
雪山药 这种小山药隐藏在雪地下。 鹈鹕镇
耕作
Snow Yam
100金
Snow Yam
Silver
125金
Snow Yam
Gold
150金
Snow Yam
Iridium
200金
data-sort-value="0012"
Snow Yam.png  Energy.png 30 Health.png 13
Snow Yam.png
Silver Quality Icon.png
Energy.png 42 Health.png 18
Snow Yam.png
Gold Quality Icon.png
Energy.png 54 Health.png 24
Snow Yam.png
Iridium Quality Icon.png
Energy.png 78 Health.png 35
Winter Seeds.png 冬季种子

Bundle Teal.png 冬季觅食收集包

Crocus.png
番红花 冬天开花的一种花朵。 鹈鹕镇
Crocus
60金
Crocus
Silver
75金
Crocus
Gold
90金
Crocus
Iridium
120金
data-sort-value="0000"
Crocus.png  Energy.png 0 Health.png 0
Crocus.png
Silver Quality Icon.png
Energy.png 0 Health.png 0
Crocus.png
Gold Quality Icon.png
Energy.png 0 Health.png 0
Crocus.png
Iridium Quality Icon.png
Energy.png 0 Health.png 0
Winter Seeds.png 冬季种子

Bundle Teal.png 冬季觅食收集包

Sandy Icon.png 桑迪(最爱礼物)

Holly.png
冬青树 它的叶子和鲜红的浆果让它成为了极受欢迎的冬天饰品。 鹈鹕镇
秘密森林
Holly
80金
Holly
Silver
100金
Holly
Gold
120金
Holly
Iridium
160金
data-sort-value="0-15"
Holly.png  Poison.png −37
Holly.png
Silver Quality Icon.png
Poison.png −52
Holly.png
Gold Quality Icon.png
Poison.png −67
Holly.png
Iridium Quality Icon.png
Poison.png −97


在特定的季节中有各种各样的,下面列出冬季所有的鱼。

注: 任意鱼可以用于标注"任意鱼"的菜谱 (例如, Sashimi.png 生鱼片, Maki Roll.png 生鱼寿司, Quality Fertilizer.png 高级肥料).

图片 名称 描述 价格 Fisher.png渔夫职业(+25%) Angler Icon.png垂钓者职业(+50%) 位置 时间 季节 天气 尺寸(英寸) 难度和行为 基础经验 用途
Tuna.png
金枪鱼 一种住在海里的大型鱼。
Tuna
100金
Tuna
Silver
125金
Tuna
Gold
150金
Tuna
Iridium
200金
Tuna
125金
Tuna
Silver
156金
Tuna
Gold
187金
Tuna
Iridium
250金
Tuna
150金
Tuna
Silver
187金
Tuna
Gold
225金
Tuna
Iridium
300金
海洋 上午6:00至晚上7:00  夏季
 冬季
任何 30-155 70 平滑型 26 Bundle Blue.png 海鱼收集包Fish Taco.png 鱼肉卷
Sardine.png
沙丁鱼 一种常见的海鱼。
Sardine
40金
Sardine
Silver
50金
Sardine
Gold
60金
Sardine
Iridium
80金
Sardine
50金
Sardine
Silver
62金
Sardine
Gold
75金
Sardine
Iridium
100金
Sardine
60金
Sardine
Silver
75金
Sardine
Gold
90金
Sardine
Iridium
120金
海洋 上午6:00至晚上7:00  春季
 秋季
 冬季
任何 3-33 30 猛冲型 13 Bundle Blue.png 海鱼收集包Dish o' The Sea.png 海之菜肴
Perch.png
河鲈 一种冬季淡水鱼。
Perch
55金
Perch
Silver
68金
Perch
Gold
82金
Perch
Iridium
110金
Perch
68金
Perch
Silver
85金
Perch
Gold
102金
Perch
Iridium
136金
Perch
82金
Perch
Silver
102金
Perch
Gold
123金
Perch
Iridium
164金
河流(小镇+森林)
森林池塘
山间湖泊
任意时间  冬季 任何 25-64 35 混合型 14
Pike.png
狗鱼 一种很难捕捉的淡水鱼。
Pike
100金
Pike
Silver
125金
Pike
Gold
150金
Pike
Iridium
200金
Pike
125金
Pike
Silver
156金
Pike
Gold
187金
Pike
Iridium
250金
Pike
150金
Pike
Silver
187金
Pike
Gold
225金
Pike
Iridium
300金
河流(小镇+森林)
森林池塘
任意时间  夏季
 冬季
任何 38-155 60 猛冲型 23
Red Mullet.png
红鲻鱼 从前它们被当做宠物饲养。
Red Mullet
75金
Red Mullet
Silver
93金
Red Mullet
Gold
112金
Red Mullet
Iridium
150金
Red Mullet
93金
Red Mullet
Silver
116金
Red Mullet
Gold
139金
Red Mullet
Iridium
186金
Red Mullet
112金
Red Mullet
Silver
140金
Red Mullet
Gold
168金
Red Mullet
Iridium
224金
海洋 上午6:00至晚上7:00  夏季
 冬季
任何 20-58 55 平滑型 21
Herring.png
鲱鱼 一种常见的海鱼
Herring
30金
Herring
Silver
37金
Herring
Gold
45金
Herring
Iridium
60金
Herring
37金
Herring
Silver
46金
Herring
Gold
55金
Herring
Iridium
74金
Herring
45金
Herring
Silver
56金
Herring
Gold
67金
Herring
Iridium
90金
海洋 任意时间  春季
 冬季
任何 20-53 25 猛冲型 11
Squid.png
鱿鱼 一种可以长得很大的深海生物。
Squid
80金
Squid
Silver
100金
Squid
Gold
120金
Squid
Iridium
160金
Squid
100金
Squid
Silver
125金
Squid
Gold
150金
Squid
Iridium
200金
Squid
120金
Squid
Silver
150金
Squid
Gold
180金
Squid
Iridium
240金
海洋 下午6:00至凌晨2:00  冬季 任何 30-124 75 下沉型 28 Fried Calamari.png 炸鱿鱼Quests Icon.png "捕条鱿鱼"任务
Sea Cucumber.png
海参 一种在海底能找到的黏滑生物。
Sea Cucumber
75金
Sea Cucumber
Silver
93金
Sea Cucumber
Gold
112金
Sea Cucumber
Iridium
150金
Sea Cucumber
93金
Sea Cucumber
Silver
116金
Sea Cucumber
Gold
139金
Sea Cucumber
Iridium
186金
Sea Cucumber
112金
Sea Cucumber
Silver
140金
Sea Cucumber
Gold
168金
Sea Cucumber
Iridium
224金
海洋 上午6:00至晚上7:00  秋季
 冬季
任何 8-53 40 下沉型 16 Lucky Lunch.png 幸运午餐

Willy Icon.png 威利(最爱的礼物)

Sturgeon.png
鲟鱼 古老的生物链底层生物,数量一直在减少。雌性的寿命长达150年。
Sturgeon
200金
Sturgeon
Silver
250金
Sturgeon
Gold
300金
Sturgeon
Iridium
400金
Sturgeon
250金
Sturgeon
Silver
312金
Sturgeon
Gold
375金
Sturgeon
Iridium
500金
Sturgeon
300金
Sturgeon
Silver
375金
Sturgeon
Gold
450金
Sturgeon
Iridium
600金
山间湖泊 上午6:00至晚上7:00  夏季
 冬季
任何 30-155 78 混合型 29 Bundle Green.png 湖鱼收集包

Willy Icon.png 威利(最爱的礼物)

Tiger Trout.png
虎纹鳟鱼 一种不能繁殖后代的稀有杂交鳟鱼。
Tiger Trout
150金
Tiger Trout
Silver
187金
Tiger Trout
Gold
225金
Tiger Trout
Iridium
300金
Tiger Trout
187金
Tiger Trout
Silver
233金
Tiger Trout
Gold
280金
Tiger Trout
Iridium
374金
Tiger Trout
225金
Tiger Trout
Silver
281金
Tiger Trout
Gold
337金
Tiger Trout
Iridium
450金
河流(小镇+森林) 上午6:00至晚上7:00  秋季
 冬季
任何 25-53 60 猛冲型 23 Bundle Teal.png 河鱼收集包
Albacore.png
青花鱼 喜欢温度的"交界处",即指冷水与温水交界的地方。
Albacore
75金
Albacore
Silver
93金
Albacore
Gold
112金
Albacore
Iridium
150金
Albacore
93金
Albacore
Silver
116金
Albacore
Gold
139金
Albacore
Iridium
186金
Albacore
112金
Albacore
Silver
140金
Albacore
Gold
168金
Albacore
Iridium
224金
海洋 上午6:00至上午11:00
下午6:00至凌晨2:00
 秋季
 冬季
任何 51-104 60 混合型 23 Quests Icon.png "烩鱼汤"任务
Lingcod.png
蛇齿单线鱼 可怕的捕食者,会吞下一切可以吃下的东西。
Lingcod
120金
Lingcod
Silver
150金
Lingcod
Gold
180金
Lingcod
Iridium
240金
Lingcod
150金
Lingcod
Silver
187金
Lingcod
Gold
225金
Lingcod
Iridium
300金
Lingcod
180金
Lingcod
Silver
225金
Lingcod
Gold
270金
Lingcod
Iridium
360金
河流(小镇+森林)
山间湖泊
任意时间  冬季 任何 76-130 85 混合型 31 Quests Icon.png "捕捞蛇齿单线鱼"任务
Red Snapper.png
红鲷鱼 一种身上是漂亮红色的受欢迎鱼类。
Red Snapper
50金
Red Snapper
Silver
62金
Red Snapper
Gold
75金
Red Snapper
Iridium
100金
Red Snapper
62金
Red Snapper
Silver
77金
Red Snapper
Gold
93金
Red Snapper
Iridium
124金
Red Snapper
75金
Red Snapper
Silver
93金
Red Snapper
Gold
112金
Red Snapper
Iridium
150金
海洋 上午6:00至晚上7:00  夏季
 秋季
 冬季使用雨水图腾
  alt= 雨天 20-66 40 混合型 16 Bundle Blue.png 海鱼收集包
Halibut.png
大比目鱼 形状扁平、居住在大洋底的鱼。
Halibut
80金
Halibut
Silver
100金
Halibut
Gold
120金
Halibut
Iridium
160金
Halibut
100金
Halibut
Silver
125金
Halibut
Gold
150金
Halibut
Iridium
200金
Halibut
120金
Halibut
Silver
150金
Halibut
Gold
180金
Halibut
Iridium
240金
海洋 上午6:00至上午11:00
晚上7:00至凌晨2:00
 春季
 夏季
 冬季
任何 25-86 50 下沉型 19
Glacierfish.png
冰川鱼 会在冰川的底部搭巢。
Glacierfish
1,000金
Glacierfish
Silver
1,250金
Glacierfish
Gold
1,500金
Glacierfish
Iridium
2,000金
Glacierfish
1,250金
Glacierfish
Silver
1,562金
Glacierfish
Gold
1,875金
Glacierfish
Iridium
2,500金
Glacierfish
1,500金
Glacierfish
Silver
1,875金
Glacierfish
Gold
2,250金
Glacierfish
Iridium
3,000金
煤矿森林的一处形状好像箭头的小岛上的最南边。深水区。需要钓鱼等级7级 上午6:00至晚上8:00  冬季 任意天气 66-71 100 混合型 180

离地而居小贴士

Winter Tip.png